Poštovani,

slobodni smo dostaviti Vam Poziv za dostavu Ponude za izvođenje SOBOSLIKARSKIH RADOVA u TN Savudrija i AC St. Maris, Umag

Molim Vas da Vašu ponudu u vidu ispunjenog troškovnika u prilogu, te potpisan i pečatiran obrazac Financijskih i posebnih uvjeta (u privitku) dostavite prema niže navedenim detaljima:

Rok za dostavu ponude : 21.01.2021. godine do 12:00 sati

Ponudu dostaviti na mail adresu:     nadmetanje.lv@plavalaguna.com

Naslov maila : “PN-18 R/2021. _ponuda_naziv ponuditelja“ 

Za sve eventualno potrebne dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona  +385 99 627 9629